Signaal 13 is uit Energiebewust en Ecologisch Produceren

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs zijn helder: Samen met 171 landen streven we naar een vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen met 80% of meer in 2050.
Dit gaat zeker niet vanzelf. In alle sectoren zijn flinke innovaties nodig om de emissies naar beneden bij te stellen.
Hoe schakel je hier nu op als deelnemer van het industriële proces? Waar liggen er kansen om energiebewust te ondernemen, en tegelijkertijd te innoveren?

Met, de voor deze gelegenheid groene editie van ons informatiemagazine Signaal willen wij onze bijdrage leveren aan dit thema. In het verlengde hiervan nodigen wij U ook uit om onze groene pagina’s
te bezoeken: www.duurzaamproduceren.be

Lees hier de signaal of download hem hier.